KLAWISZ

KLAWISZ

KLAWISZ

KLAWISZ

KLAWISZ

 

STOPNIE BLOKOWE

Nasza oferta obejmuje następujące kategorie wyrobów z granitu
strzegomskiego (jasno-szarego, średnioziarnistego), bazaltu
oraz bogatej gamy granitów importowanych ze Skandynawii, Brazylii i RPA:

Produkty granitowe dostarczane przez firmę GMB Inwestycje Sp. z o.o. posiadają aprobatę dopuszczającą do użycia w budownictwie określoną w Orzeczeniu o Jakości Surowca

Pobierz kartę katalogową krawężniki uliczne
Pobierz kartę katalogową krawężniki drogowe i mostowe
Pobierz kartę katalogową kostka kamienna surowo łupana
Pobierz kartę katalogową kostka granitowa cięta lub łupana z płyt
Pobierz kartę katalogową płyty posadzkowe i chodnikowe
Pobierz kartę katalogową płyty elewacyjne i fasadowe
Pobierz kartę katalogową stopnie blokowe
Pobierz kartę katalogową okładziny stopni
Pobierz kartę katalogową parapety i blaty granitowe
Pobierz kartę katalogową słupki granitowe
Pobierz kartę katalogową palisady surowo łupane
Pobierz kartę katalogową płyty kamienne nieobcinane
Pobierz kartę katalogową oflisy

SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA:
Cenrtum Sprzedaży Granitu

ACROBAT Zainstaluj darmową przeglądarkę Acrobat Reader 7 PL