KLAWISZ

KLAWISZ

KLAWISZ

KLAWISZ

KLAWISZ

 

ELEWACJE GRANITOWE

UNIWERSYTET WARSZAWSKI - CHODNIK I ULICA

FOTKA

FOTKA

FOTKA

FOTKA

FOTKA

FOTKA

FOTKA

FOTKA

FOTKA

FOTKA

Wykaz wybranych inwestycji w których realizacji GMB INWESTYCJE Sp. z o.o. występowała jako wyłączny dostawca granitowych materiałów budowlanych takich jak: wyroby płytowe, krawężniki, kostka brukowa oraz elementy małej architektury: